,משחר האנושות, חייה ביננו קבוצה המנוצלת ונדחקת לשוליים כה בעקביות, עד כי סבלם הוא חלק בלתי נפרד מחיי היום יום שלנו. אם בעלי החיים היו יכולים לדבר בחופשיות, מקהלת זעקותיהם הייתה מחרישה כל קול אחר בעולם. כולנו בעלי חיים. כולנו יצורים חיים ונושמים החולקים את אותו כדור הארץ. כולנו חווים כאב וסבל כשפוגעים בנו, או כשחיינו, משפחתנו או החופש שלנו נלקחים מאיתנו. לכולנו הזכות ליחס אדיב, חמלה וכבוד. אנו מאמינים בקרבה של כל היצורים החיים, וביכולת שלנו להתקיים ביחד בשלום ובהרמוניה על פני כדור הארץ‪.‬


בהתחשב בכך שכל היצורים החיים על פני כדור הארץ הגיעו מאותו המקור והתפתחו לפי אותם עקרונות אבולוציוניים;‬


בהתחשב בכך שכל היצורים החיים על פני כדור הארץ מאכלסים את אותם אדמות, ימים ואוויר, ולכן חולקים אותם ואת משאביהם לחיות בהם, ומהם, כמערכת אקולוגית אחת‪;‬בהתחשב בכך שלכל היצורים החיים יש את אותם צרכים בסיסיים: לשרוד, לחפש אושר והנאה ולהימנע מכאב, לחיות בנוחות, לגדל צאצאים, ולבנות משפחות ומבנים חברתיים אחרים‪;‬בהתחשב בכך שכל היצורים החיים, כפי שידוע לאדם, הם יצורים חשים, המרגישים כאב, עונג, תחושות ורגשות; 


בהתחשב בכך שהמין האנושי הוא רק אחד מתוך מיליוני מינים של בעלי חיים, ומהווה מיעוט מספרי זעיר בהשוואה למיליארדי בעלי החיים שחיים על פני כדור הארץ‪;‬


אנו מצהירים בזאת כי‪:‬

 1. אנו מתייחסים לאמיתות אלו כמובנות מאליהן, שכל היצורים החיים נבראו שווים, ולהם הזכות לחיים, חירות ורדיפה אחר אושרם‪.‬
 2. לפיכך, לכל בעלי החיים אותה הזכות הטבעית להתקיים, כמו לכל יצור חי אחר‪.‬
 3. לכל בעלי החיים הזכות להיות חופשיים, לחיות את חייהם כראות עיניהם, כפי שהתכוון הטבע‪.‬
 4. לכל בעלי החיים הזכות לאכול, לישון, להרגיש בנוח פיזית ונפשית, להיות חופשיים לנוע, להיות בריאים, להרגיש ביטחון‪,‬
  ולהגשים את כל צרכיהם הטבעיים והבסיסיים. לפיכך, לכל בעלי החיים הזכות להיות חופשיים מרעב, צמא ותת תזונה; אי נוחות
  פיזית ותשישות; כליאה בניגוד לרצונם, טיפול לקוי, מעשי התעללות ואכזריות; כאב, פציעה ומחלה; פחד ומצוקה; ולהיות
  חופשיים
  לבטא את דפוסי ההתנהגות הטבעיים שלהם‪.‬
 5. לכל בעלי החיים הזכות להתרבות, לחיות עם צאצאיהם, משפחותיהם, שבטיהם או קהילותיהם, ולקיים חיים חברתיים טבעיים‪.‬
  יש להם הזכות לחיות בסביבתם הטבעית, לגדול בקצב
  הטבעי למין שלהם, ולחיות בהתאם לתוחלת חייהם הטבעית‪.‬
 6. בעלי חיים אינם רכוש או סחורה של בני האדם, ואינם שלהם לשימוש לטובתם או לקיומם. לפיכך, עליהם להיות חופשיים מעבדות‪,‬
  ניצול, דיכוי, הפיכתם לקורבן, אכזריות, התעללות,
  וכל יחס אחר המתעלם מביטחונם, רצונם החופשי וכבודם. אין לשחוט אותם
  למזון, להורגם בשביל עורם, לבצע בהם ניסויים, להקריבם לצרכי דת, להשתמש בהם לעבודות כפייה, להתעלל בהם או להורגם
  למטרות ספורט ובידור, לנצלם לרווח מסחרי, לצוד, לרדוף או להשמיד אותם לשם הנאה, צורך או כל מטרה אחרת של בני האדם‪.‬
 7. על בני האדם לעשות כל שביכולתם להגן על כל בעלי החיים. לכל בעל חיים התלוי בבן אדם הזכות לקיום וטיפול הולם‪,‬
  ואין להזניח אותו, לנטוש אותו או להורגו‪.‬
 8. יש להתייחס לבעלי חיים שמתו, בכבוד, בדומה לבני האדם‪.‬ .8
 9. אנו קוראים להגנה על זכויות אלו. יש להכיר בהן ולעגנן בחוק, בדומה לזכויותיהם של בני האדם. כל מעשה הפוגע בשלומו‪,‬
  או בהישרדותו של בעל חיים או מין שלם, או שמסכן, סותר, או שולל מבעל חיים או מין שלם אי אילו מן הזכויות הנ”ל, יחשב כפשע
  ויענש בהתאם‪.‬


לעדות,

הצהרה זו נחתמת בזאת היום, יום ראשון, החמישי ביוני 2011, היום הלאומי הראשון לזכויות בעלי החיים, בעיר ניו יורק, ארצות הברית של אמריקה‪.‬

(Hebrew translation made by Ido Goldberg, and edited by Reut and Aylam Orian)

Leave a comment