TỪ THUỞ SƠ KHAI CỦA LOÀI NGƯỜI, trải qua biết bao sự phát triển và tiến h a; tuy nhiên đến nay vẫn còn một s động vật liên tục bị hành hạ và bị ngược đãi, sự đau khổ của chúng đã gắn liền vào cuộc s ng hàng ngày của chúng ta. Nếu động vật có thể nói chuyện với nhau, thì tiếng than khóc ai oán của chúng sẽ át đi mọi âm thanh khác trên thế giới này. Chúng ta cũng đều là động vật. Tất cả chúng ta đều s ng, hít thở và chia sẻ chung Trái Đất này. Tất cả chúng ta đều cảm thấy đau đớn và khổ sở khi bị tổn thương khi bị tước đoạt đi mạng s ng, gia đình và sự tự do. Tất cả chúng ta đều có quyền nhận được sự yêu thương, sự tha thứ cũng như sự tôn trọng. Chúng tôi tin vào m i quan hệ họ hàng của tất cả các động vật và điều đ chứng minh rằng chúng ta có thể cùng chung s ng với nhau trong sự bình an và hòa thuận trên Trái Đất này.

CHÚNG TA NHẬN THẤY RẰNG tất cả động vật trên Trái Đất đều hình thành từ một nguồn g c và cùng tuân theo thuyết tiến hóa;

CHÚNG TA NHẬN THẤY RẰNG tất cả động vật trên Trái Đất đều s ng trên cùng một vùng đất, vùng biển, bầu khí quyển và do đ cần có sự chia sẻ, hoặc dựa vào nguồn tài nguyên để s ng trong cùng một hệ sinh thái;

CHÚNG TA NHẬN THẤY RẰNG tất cả động vật đều có chung những nhu cầu cơ bản: được s ng, được tìm kiếm hạnh phúc, được vui vẻ, và tránh khỏi sự đau đớn, có một cuộc s ng thoải mái, được duy trì nòi gi ng, xây dựng gia đình và những m i quan hệ xã hội khác;

CHÚNG TA NHẬN THẤY RẰNG tất cả động vật, kể cả con người, đều là những động vật có tri giác, do đ có thể cảm thấy sự đau đớn, sự vui thích, sự cảm nhận và sự xúc cảm;

CHÚNG TA NHẬN THẤY RẰNG loài người chỉ là một trong hàng triệu loài động vật và chỉ là một con s bé nhỏ so với hàng tỷ động vật khác s ng trên hành tinh này;

CHÍNH VÌ VẬY, CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ RẰNG:

  1. Chúng ta nắm giữ những sự thật này như một chân lý hiển nhiên, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được s ng, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
  2. Vì vậy, tất cả các loài động vật đều có chung quyền tự do tồn tại tự nhiên.
  3. Tất cả các loài động vật đều có quyền được s ng tự do theo các bản năng v n có của chúng.
  4. Tất cả động vật đều có quyền được ăn, ngủ, được thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần, được đi lại, được khỏe mạnh, được bảo đảm an toàn và được đáp ứng những nhu cầu bản năng thiết yếu theo cách tự nhiên. Như vậy, tất cả các động vật đều không bị đ i, khát và suy dinh dưỡng; không khỏe mạnh về thể chất và tình trạng kiệt sức; Không bị giam nh t trái với ý mu n của chúng, không bị ngược đãi, không bị lạm dụng hoặc bị tra tấn; Không bị đau đớn, không bị hành hạ và dịch bệnh; Không phải sợ hãi và chịu đau đớn; Và được tự do thể hiện các hành vi bình thường của chúng.
  5. Tất cả động vật đều có quyền sinh sản, quyền s ng với con cái, với gia đình, với bầy đàn hoặc với cộng đồng của chúng và duy trì cuộc s ng xã hội tự nhiên. Chúng có quyền s ng trong môi trường tự nhiên, phát triển theo nhịp điệu tự nhiên của loài và duy trì cuộc s ng tương ứng với tuổi thọ tự nhiên của chúng.
  6. Động vật không phải là tài sản hay hàng hoá của con người và cũng không phải dùng vì lợi ích của họ hoặc dùng là nguồn thức ăn. Do đ , động vật không phải là nô lệ để chịu bóc lột, áp bức, hành hạ, ngược đãi một cách tàn bạo cũng như bất kỳ sự đ i xử nào khác mà không quan tâm đến sự an toàn, và mong mu n tự do của chúng. Vì vậy, động vật không phải bị giết trong lò mổ để lấy thịt, để lấy da, để làm thí nghiệm, bị giết để hiến tế cho các mục đích tôn giáo; sử dụng cưỡng bức như một công cụ lao động; lạm dụng và giết chúng vì mục đích thể thao và giải trí; lạm dụng chúng vì lợi nhuận thương mại; săn bắt, ngược đãi hoặc tiêu diệt vì nhu cầu lợi ích, để thỏa mãn sự vui thú của con người; Hoặc các kết cục tương tự khác.
  7. Con người sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để bảo vệ tất cả các động vật. Bất kỳ động vật nào có hay không phụ thuộc vào con người đều có quyền được chăm s c, nuôi dưỡng và không được bỏ mặc, vứt bỏ hoặc bị giết chết.
  8. Động vật đã chết phải được đ i xử tôn trọng như con người.
  9. Chúng tôi kêu gọi bảo vệ các quyền này. Các loài động vật phải được công nhận và bảo vệ bởi luật pháp, điều đ cũng gi ng như nhân quyền. Bất kỳ hành vi nào làm ảnh hưởng đến phúc lợi hoặc sự s ng còn của một con vật hoặc một gi ng loài, hoặc gây nguy hiểm, phủ nhận hoặc tước đoạt các quyền của một con vật hoặc một gi ng loài có các quyền nêu ở trên, phải được coi là một tội phạm và phải bị trừng phạt.

ĐỂ LÀM CHỨNG ĐIỀU NÀY, Bản Tuyên b này được ký ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 05/06/2011, Ngày Qu c Gia Vì Quyền Động Vật, tại Thành ph New York, Hoa Kỳ.

(Vietnamese translation made by SaigonAnimal, and edited by Tommy Nguyen)

Leave a comment