IHMISKUNNAN AAMUSTA ASTI, on ollut olemassa joukko, jota on keskeytymättä kohdeltu huonosti ja syrjitty. Näiden olentojen kärsimys kietoutuu jokapäiväiseen elämäämme. Jos eläimet osaisivat puhua, heidän huutojensa kuoro hukuttaisi alleen kaikki maailman äänet. Me kaikki olemme eläimiä. Me kaikki olemme eläviä, hengittäviä olentoja, jotka jaamme saman maan. Kaikki me tunnemme tuskaa ja kärsimme, kun meitä loukataan tai kun meiltä riistetään mahdollisuus elää mielekästä elämää; kun meiltä on riistetään perheemme tai vapautemme. Meillä kaikilla on oikeus kokea ystävällisyyttä, myötätuntoa ja oikeus omanarvontuntoon. Me uskomme kaikkien planeetta Maan olentojen sukulaisuuteen ja mahdollisuuteen elää yhdessä, rauhassa ja sopusoinnussa.

OTTAEN HUOMIOON, että planeetta Maan kaikilla elävillä olennoilla on sama alkuperä ja kaikki toteuttavat samoja evoluution periaatteita;

OTTAEN HUOMIOON, että planeetta Maan kaikki elävät olennot asuttavat samaa maata, vettä ja ilmaa ja siksi jakavat ne ja luonnonvarat, joista kaikki elävät. Tämä kaikki muodostaa yhden ekologisen järjestelmän;

OTTAEN HUOMIOON, että kaikilla elävillä olennoilla on samat perustarpeet: pysyä hengissä, etsiä onnea ja mielihyvää sekä välttää tuskaa; elää mukavasti, lisääntyä, luoda perheitä ja muita sosiaalisia muodostelmia;

OTTAEN HUOMIOON, että kaikki tunnetut elävät olennot ovat tajuisia ja siksi kykeneviä tuntemaan tuskaa, iloa ja muita tunteita;

OTTAEN HUOMIOON, että ihmislaji on vain yksi miljoonista eläinlajeista ja muodostaa pikkuruisen vähemmistön verrattuna miljardeihin tällä planeetalla eläviin eläimiin nähden;

ME JULISTAMME, ETTÄ:

  1. Meille nämä totuudet ovat itsestään selviä: että kaikki eläimet on luotu tasa-arvoisiksi, että heille on annettu tiettyjä luovuttamattomia oikeuksia, että näihin oikeuksiin kuuluvat elämä, vapaus ja pyrkimys onneen.
  2. Tämän vuoksi kaikilla eläimillä on samat luonnolliset oikeudet olemassaoloon kuin millä tahansa muulla elävällä olennolla.
  3. Kaikilla eläimillä on oikeus elää vapaina, elää elämänsä omilla ehdoillaan siten kuin luonto on tarkoittanut.
  4. Kaikilla eläimillä on oikeus syödä ja nukkua sekä olla tuntea olonsa fyysisesti ja psyykkisesti mukavaksi; liikkua, olla terveitä ja turvassa ja täyttää kaikki luonnolliset ja olennaiset tarpeensa. Todellakin, eläinten on oltava vapaita nälästä, janosta ja aliravitsemuksesta, fyysisestä epämukavuudesta ja ylirasituksesta. Synnyttämästä vastoin tahtoaan, huonosta hoidosta, loukkaavista tai julmista teoista; kivusta, loukkaantumisesta ja sairauksista, pelosta ja ahdistuksesta, vapaita käyttäytymään itselleen luontaisesti.
  5. Kaikilla eläimillä on oikeus lisääntyä, elää jälkeläistensä kanssa, perheittensä, heimojensa tai yhteisöjensä parissa ja pitää yllä normaalia sosiaalista elämää. Heillä on oikeus elää luonnollisessa ympäristössään, kasvaa lajilleen ominaisessa tahdissa ja elää luonnollisen elinkaarensa loppuun.
  6. Eläimet eivät ole ihmisten omaisuutta tai hyödykkeitä eivätkä näiden hyödynnettävissä tai käytettävissä ravinnoksi. Siksi heitä ei saa orjuuttaa, käyttää hyväksi, tukahduttaa, uhrata tai kohdella raa’asti. Heihin ei saa kohdistaa toimia, jotka eivät ota huomioon heidän turvallisuuttaan, omaa vapaata tahtoaan tai arvokkuuttaan. Heitä ei tulisi teurastaa ruoaksi, tappaa nahan tähden, pitää koe-eläiminä, tappaa uskonnollisten syiden takia, käyttää pakkotyöhön, rääkätä ja tappaa huvin tai viihteen vuoksi. Tai käyttää hyväksi taloudellisen hyödyn takia; metsästää, vainota tai tuhota huvin, ihmisten tarpeiden tai muiden syiden takia.
  7. Ihmisten on kaikin keinoin suojeltava kaikkia eläimiä. Jokaisella ihmisestä riippuvaisella eläimellä on oikeus asianmukaiseen ravintoon ja hoitoon. Niitä ei pidä laiminlyödä, hylätä eikä tappaa.
  8. Kuolleita eläimiä on, kuten ihmisiäkin, kohdeltava kunnioittavasti ja arvokkaasti.
  9. Me vaadimme näiden oikeuksien suojelua. Ne täytyy tunnustaa ja suojata lailla kuten ihmisoikeudetkin. Mikä tahansa teko, joka vaarantaa eläimen tai lajin hyvinvoinnin tai säilymisen tai joka riistää tai vaarantaa eläimen tai lajin yllä listatut oikeudet, tai on ristiriidassa niiden kanssa, pitäisi tuomita rikolliseksi ja siitä pitäisi rankaista sen mukaisesti.

   TÄMÄN VAKUUDEKSI, olen tänään allekirjoittanut julistuksen sunnuntaina, kesäkuun 5. päivänä 2011,    ensimmäisenä kansallisena Eläinten oikeuksien päivänä, New Yorkissa, USA:ssa.

(Finnish translation made by Elisa Kissa-Öberg)

Leave a comment