All Posts

Eläinten Oikeuksien Julistus

IHMISKUNNAN AAMUSTA ASTI, on ollut olemassa joukko, jota on keskeytymättä kohdeltu huonosti ja syrjitty. Näiden olentojen kärsimys kietoutuu jokapäiväiseen elämäämme. Jos eläimet osaisivat puhua, heidän huutojensa kuoro hukuttaisi alleen kaikki…

Read more

Az Állati Jogok Nyilatkozata

AZ EMBERISÉG KEZDETE ÓTA volt egy olyan csoport, amelyet annyira bántalmaztak és marginalizáltak, hogy szenvedésük mindennapi életünkben mélyen gyökerezik. Ha az állatok szabadon tudnának beszélni, sírásuk kórusa minden más hangot…

Read more

Deklaracja Praw Zwierząt

OD ZARANIA LUDZKOŚCI istnieje grupa tak uporczywie krzywdzona i spychana na margines, że jej cierpienie wrosło w nasze codzienne życie. Gdyby zwierzęta mogły mówić swobodnie, chóry ich krzyków zagłuszyłyby każdy…

Read more

Декларація Прав Тварин

ІЗ САМОГО ЗАРОДЖЕННЯ ЛЮДСТВА залишається група живих створінь, правами якої настільки завзято зловживають та маргіналізують, що їхні страждання вкоренилися в наше повсякденне життя. Якби всі тварини могли говорити вільно, хор…

Read more

Декларация Прав Животных

С САМОГО ЗАРОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА остается группа живых существ, правами которой столь рьяно злоупотребляют и маргинализируют, что их страдания вошли в нашу повседневную жизнь. Если бы все животные могли говорить свободно,…

Read more